Aktiv Faster

Aktiv Faster er en sogneforening.

Det er primært foreningens formål at virke til at lokalområdet fortsat må udvikles og styrkes, ved samarbejde, nye initiativer god forståelse og tværgående arrangementer.

Foreningen kan virke som lokalområdets samlede talerør over for offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

Foreningens formål er desuden at forestå driften af Aktivitetshuset til gavn for foreningens medlemsforeninger og medlemmer fortrinsvis i lokalområdet. Dette skal ske i samarbejde med Faster Skole.

Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af de tilsluttede medlemsforeninger, hver med 2 repræsentanter og 5 repræsentanter valgt på årsmødet af de personlige medlemmer

Foreningen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer plus Faster Skoles leder, denne har dog ingen stemmeret.
Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsesformanden er også repræsentantskabets formand.

Formand
Svend Erik Olesen
Telefon: 2427 4376
Mail: laursenolesen@gmail.com