Astrup Vandværk

Astrup Vandværk

Hostedhøj 1 A

Astrup

6900 Skjern

Vi har  473 forbrugere i Faster, Astrup, Ejstrup og Fiskbæk området.

Formand

Johannes Kaasgaard, Ejstrup Tlf. 4082 4983

Svend Erik Olesen, Astrup Tlf. 2427 4376

Martin Pedersen, Fiskbæk, Tlf. 2925 3366

Poul Refstrup, Ejstrup, 2047 0370

Sekretær

Steen Bovtrup, Faster, Tlf. 2621 0726

Al henvendelse vedr. vandværkets daglige drift og regnskab rettes normalt til:

Kasserer

Poul Junge, Birkevænget 29, Astrup – tlf. 9736 4312
Mail: Junge@privat.dk