Astrup cykelklub

/ / Nyhed

Astrup Cykelklub Generalforsamling 2020
Aktivitetshus
March 16, 2020 20:15
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens aktivitet i det forløbne år ved formanden
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab ved kasseren
4. Hvordan skal sæsonen 2020 forløbe?
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Der vil sideløbende med fremlæggelserne blive serveret kaffe og kage.
Med venlig hilsen Bestyrelsen