Fremtidsværksted 2014

Fremtidsværksted (mini) 22. februar 2014

Vi afholder et lille mini fremtidsseminar Lørdag d. 22. februar klokken 9.00 serveres der rundstykker for alle, der deltager i dagens fremtidsseminar.

Herefter vil der være introduktion til formiddagens forløb. Det er 3. gang vi afholder denne type af udviklingsforløb.

Kigger vi tilbage på resultaterne af de tidligere afholdte fremtidsværksteder, er det svært at få armene ned. Det første blev afholdt i 1996 og arrangeret af Faster Sogneforening.

Her blev både ny børnehave og Aktivitetshus født som ideer, man gerne ville realisere i fremtiden. I 2007 blev det andet fremtidsværksted afholdt.

Resultaterne herfra er bla. mange afmærkede vandrestier, et mere spændende og brugbart område i Ejstrupsøerne, og ikke mindst restaureringen af Faster Andelsmejeri.

Vi er derfor spændte på hvad dette udviklingsforløb vil bidrage til.

Aktiv Fasters formål er at gøre lokalområdet endnu mere attraktivt og bidrage til værdiskabende tiltag.

For at kunne opfylde dette formål er det til tider nødvendigt, at ”ryste hele posen” og få alle borgenes tanker i spil.

Inden længe vil det være muligt for Astrup- og Ejstrupområdet at søge VE-midler fra vindmøllerne i Ejstrup.

Der er mange hundrede-tusinde kroner, som skal fordeles til gode projekter/ansøgninger.

Det er vores håb, at vi kan lave en samlet/fælles ønskeliste på vegne af hele lokalområdet og som står stærkt ift. nabo områder, der også kan søge.

Aktiv Faster har nogle fastlagte temaer, som vi gerne vil sætte under lup i mindre diskussions-/arbejdsgrupper.

Hvad skal en fælles ønskeliste indeholde til vindmøllepengene?

Hvad er den bedste løsning for hotelgrunden, – og hvad er den næstbedste?

Kan vi tænke kreativt ift. de fastlåste lånemuligheder i et landdistrikt som vores.?

Kan vi selv igangsætte tiltag, som giver en bedre digital infrastruktur i vores lokalområde?

Nyt flot lokale i Mejeriet. Hvilke kreative ideer kan der tænkes ind i dette lokale.?

Fremtiden kræver mere samarbejde mellem lokalområderne – hvor er vores muligheder? Både geografisk og emnemæssigt.

Desuden vil vi også gerne have øvrige ideer på banen, som vil være relevante for udvikling af et attraktivt lokalområde.

Det er vores håb at mange vil tage mod dette tilbud og gøre formiddagen til en ny begyndelse.

Aktiv Faster arrangerer børnepasning (under 10 år) fra 9.30-12.30. Husk at meddele dette ved tilmelding.

Tilmelding på blyant i Byens Torv eller mail: madbak@mail.tele.dk senest d. 19. feb.