Fremtidsværksted 2023


Alle forslag fra grupperne efter 1. idé-generering:

+ GRUPPE 1

Formand:  Mads A Madsen / Sekretær: Lillian Gravesen   

AKTIVITETER: 

 • Cykelcamp / sportscup 
 • Fredagsbar 
 • Sjov Lørdag 
 • Generationsskifte 
 • Ungdomsklub 
 • Repair-café 
 • Forældre café 
 • ”Bysbørn”-arrangement 

BRANDING:

 • Mere synlighed 
 • Tilflytter / modtagerambassadør/bolig 
 • PR – også offline 
 • FAAS optimeres 
 • Børnesporet 
 • Outdoor trend – det nye paddel 

INFORMATION:

 • Infotavler v. Byskilte 

FYSISKE RAMMER: 

 • Seniorboliger 
 • Storparceller 
 • God skole mv. 
 • Mere natur 
 • Hestestalden 
 • Mejeriet (2. sal Penthouse) 
 • Belysning af stier 

NYE TILTAG: 

 • Påskepynt i lygtepæle 
 • Varmekilde 
 • Tilflytterbolig 
 • Kolonihave / køkkenhave 
 • Elmaster 

”DET VI HAR – BARE BEDRE”

+ GRUPPE 2

Formand: Jens Peder Bendtsen / Sekretær: Vivi-Ann Stampe Kirkegaard 

BRANDING: 

 • Udvalg 

ENERGI: 

 • Udvalg > Fremtid 

TILFLYTTERE: 

 • Fællesspisning
 • Prøve de forskellige foreninger/arrangementer af ”shoppe runde” 
 • Tag de nye med til arrangementer 
 • Følg op efter velkomstfolder 
 • Tag nye med ud og se området (gåtur/bus) 
 • Billigt at bo her 
 • Prøve hus 

NATUR / OMRÅDET: 

 • Stier: Vedligehold eksisterende og lav nye (bla. omkring boldbanerne) 
 • Skovtårn 
 • Vand/Badesø
 • Vandre-/gå- klub 
 • Stor naturlegeplads med kunstig kælkebakke

ARRANGERMENTER / NYE TILTAG: 

 • Årlig arrangement: fx. Mini landsstævne med Rækker Mølle og Borris 
 • Olle kolle 
 • Mejeri Museum 
 • Sprogkursus på en sjov måde (også for ældre) 
 • Mere af foredrag / Vinsmagning og alternative arrangementer 

+ GRUPPE 3

Formand: Pernille Bang Mikkelsen / Sekretær: Susanne Borch

NATUR / KULTUR: 

 • Bynært natur 
 • Flere stier 
 • Bypark 
 • Renivering af stensætning v. Jens Peder Bendtsen 
 • Badesø – hvordan laver man en succes som i Rækker Mølle? 
 • Autocamperplads v. Mejeri 
 • Cykelruter 

AKTIVITETER: 

 • Mini Landsstævne med Borris og Rækker Mølle 
 • Fælles skitur 
 • Fælles sports tur til Club la Santa

BRANDING AF OMRÅDET: 

 • Bedre markedsøfring af området 
 • Sociale medier 

TILFLYTNING: 

 • Tilflytterbolig til test af området 
 • Arrangementer for danske + udenlandske tilflyttere 

ERHVERVSLIV: 

 • Udnytte den sidste del af mejeriet 
 • Kontor fællesskaber 

+ GRUPPE 4

Formand: Kristian Ahle / Sekretær: Birgitte Jørgensen 

MEDIE-CENTER: 

 • Hjemmeside 
 • Film om området 
 • Gode historier 
 • Ugentlig opdatering 
 • Kontakt til ugepost/dagblad/tv 
 • Infoskærm v. Købmand/indfaldsveje 

SNEKANON VED KÆLKEBAKKE 

VARMEFORSYNING 

EN-DAGS FESTIVAL 

EJSTRUP SØERNE 

 • Genopretning

BYPLANLÆGNING / BYUDVIKLING 

 • Lejeboliger / prøveboliger 
 • Byggegrunde / parcelhus 

KLYNGESAMARBEJDE 

 • Fastholde / Udvikle 

SKOLEN HIGHLIGHTES 

 • Fastholde sognets børn 
 • Tilflytning af børnefamilier 

FASTER-ASTRUP SKITUR 

HESTESTALD – RENOVERING 

+ GRUPPE 5

Formand: Jørgen Madsen / Sekretær: AK 

ANLÆG: 

 • Kunst kælkebakke 
 • Spinning cykler 
 • Paddel tennis 
 • Badesø 
 • Udflugtsmål med overnatning 
 • Gangsti/cykelsti Astrupvej 
 • Bane til RC biler/BMX 
 • Overdækning hoppepude 
 • Lysmast på kælkebakke 
 • Fælles køkkenhave 
 • Andels Vinlund 

MEDIER: 

 • Lokal sprøjte med indslag 
 • Mere/bedre promovering 
 • Virtuel julekalender 
 • Flere sprog på vitale medier 
 • Nemmere adgang til redigering af medier 
 • Fælles portal til børn/unge 
 • Integration / Velkomst / Lær Dansk 
 • Årshjul for foreninger 

SOCIAL SAMMENKOMST: 

 • Kreativ værksted 
 • Genoplivning fredagscafé 
 • Kvinde forum 
 • Børnepasning v. Arrangmenter 
 • ”Sognedag” Skilte vandring m. Opgaver 
 • En dag på heden (svæveflyveklubben) 

ARRANGEMENTER: 

 • Portvins festival 
 • Landsstævne i den gyldne banan 
 • Mini sportsstævne 
 • Cykelløb 

TILFLYTTER: 

 • Pendler-bolig / studie-bolig 
 • Følge-venner / Buddy / mentor
 • Integration 
 • Fællesskab for dem uden børn 
 • Fælleskab for dem der ikke er til sport 

INFRASTRUKTUR: 

 • Asfalt på cykelsti – Borrisvej 
 • Landsby bus – t. Skole og t. Ældre 
 • Låne cykler 
 • Cykelsti til Nr. Virum 

ENERGI: 

 • Fælles varmeløsning 
 • Fælles energiløsning 

FRIVILLIGE & SAMARBEJDE: 

 • Hvordan sikrer vi de frivillige fromover 
 • Samarbejde mod Videbæk 
 • Indlemme Fiskbæk i Faster Astrup 
 • Evt. sammenlægning af foreninger 

+ GRUPPE 6

Formand: Jørgen Hindhede / Sekretær: Pernille Nasser 

HOBBY/FRITID: 

 • Diletant 
 • Secondhand (købmand) 
 • Krea/værksted/repair cafe 
 • Udendørs Fitness (Faster) 
 • Forskellige fællesskaber 
 • Filmaften / Bio 
 • Guidede ture
  • Faster-Astrup 
  • Ejstrup Plantager
  • Den gl. Troldhede band 
 • Årlig begivenhed 

TILFLYTTER: 

 • Invitationer til fællesskaber 
 • Individ kontakt eller nabo kontakt

PROMOVERING: 

 • Skole 
 • Hjemmeside
  • Aktiv-faster.dk 
  • Bedre overblik 
  • Mere info 
 • Årlig begivenhed 

INFRASTRUKTUR 

 • Fælles bus 
 • Dele bil 
 • Cykel Trailer 

Opsamlede emner til fremtidig arbejde, efter 2. og sidste idé-generering

  + MEDIE-CENTER

  Formand: Kristian Ahle / Sekretær: Birgitte Jørgensen

  • Medier 
  • Kommunikation 
  • Branding elementer 
  • Børnesporet 

  + BEGIVENHED

  Formand: Pernille Mikkelsen / Sekretær: Susanne Borch 

  • Årlige begivenheder 
   • Mini Landsstævne 
   • Fælles skitur mv. 
   • Portvins festival 
  • Løbende begivenheder 
   • Kreativ værksted 
   • Filmaften 
   • Café 
   • Kvindeforum 

  + ENERGI

  Formand: Jens Peder Bendtssen / Sekretær: Vivi-Ann Stampe Kirkegaard 

  + BYUDVIKLING

  Formand: Jørgen Madsen / Sekretær: AK 

  • Seniorboliger 
  • Mejeriet (hestestald/2. sal/Mejeri museum) 
  • Olle-kolle 
  • Fælles kontorfaciliteter / erhverv 
  • Leje boliger 
  • Byggegrunde 
  • Fælles bus mm. 

  + NATUR / OUTDOOR

  Formand: Jørgen Hindhede / Sekretær: Pernille Nasser 

  • Sti systemer
  • Badesø 
  • Kælkebakke 
  • Ejstrup søerne 
  • Guidede ture

  + VELKOMMEN / TILFLYTTER

  Formand: Mads Astrup Madsen / Sekretær: Lilian Graversen

  • Velkommen 
  • Tilflytter ambassadør 
  • Invitation til fællesskabet 
  • Prøvehus / tilflytter bolig 
  • Nabo kontakt 

  + FÆLLESSKAB (Tværgående for alle emner)

  • Den Gyldne Banan + Astrup Nord 
  • Generationsskifte 
  • Som en del af noget større 

  Link til tidligere års fremtidsværksted…