Praktisk information

Er du flyttet fra kommunen - men ønsker at følge med, så se lige linket herunder - gode tilbud til Eksilvestjyder

Klik her for at tilmelde dig

Bosætningskonsulenterne skal fungere, som det daglige bindeled, imellem tilflyttere samt personer, der overvejer at flytte,  til området og kommunen.

Bindeleddet er på flere områder. Vi ser følgende muligheder, hvor konsulenterne kan være en aktiv medspiller:

  • Boligforhold
  • Byggegrunde
  • Skoleområde
  • Pasningsmugligheder
  • Fritidsinteresser
  • Jobmuligheder

Konsulenterne er aktive, når det gælder henvendelser med interesse for bosætning i området. Der kan være konkrete geografiske ønsker eller job/fritidsønsker, der skal tages hensyn til. Her kommer konsulenterne ind som bindeled mellem henvendelserne sogn og by.

FLYT MOD VEST - KLIK HER

Som et forsøg, har Ringkøbing-Skjern Kommune siden 1. august 2012 tilbudt alle sine borgere en helt ny service, hvor man kan bestille en taxa eller minibus direkte til døren.

Ordningen hedder Flextur og er Midttrafiks tilbud – til alle – om kørsel med taxa og minibus fra dør til dør.

Flextur er et supplement til den kollektive trafik i landområder og mindre bysamfund, hvor der kører få eller slet ingen busser. Der er tale om kørsel fra dør til dør – som en taxa. Flextur adskiller sig dog ved, at der kan være andre kunder i bilen end dig. Bilen kan derfor køre en mindre omvej. Borgeren betaler til gengæld altid kun for den mest direkte vej.

Alle kan benytte Flextur til eksempelvis fritidsinteresser, læge, indkøb eller andre formål.

Link til kommunens hjemmeside ang. Flextur

Hvis gadelyset er væk så kontakt Ringkøbing-Skjern Forsyning tlf. 9674 8500.

TOP