Bliv medlem af Aktiv Faster

Som medlem af Aktiv Faster støtter du det frivillige arbejde der gøres, for at Faster Sogn skal være et godt sted at bo.

Du støtter de aktiviteter, som samler sognet og som giver fælles oplevelser, til glæde for både børn, unge, voksne og de ældre.

Samtidig får du en række fordele – blandt andet:

  • muligheden for leje lokaler (med rabat) til forskellige arrangementer.
  • lån af flagstænger og flag, eksempelvis til sølvbryllup
  • indflydelse – i foreningen Aktiv Faster

Medlemsskab:

I Aktiv Faster har vi 2 typer af medlemskaber:

Foreninger, klubber, sammenslutninger, institutioner, mm.:
Pris: 100 kr. om året pr. forening.

For dette får de 2 pladser i repræsentantskabet sammen med de øvrige foreninger/klubber mm ialt 5 pladser i bestyrelsen. 
De får evt. opmagasineret inventar forsikret gennem Aktiv Fasters indboforsikring.
Det er Aktiv Fasters opfattelse at denne ordning giver et godt indtryk af et velorganiseret lokalsamfund med mulighed for interne debatter og fælles udmeldinger.
Flere lokalsamfund har efterfølgende kopieret denne model.

Det andet medlemskab henvender sig til private borgere.

Husstande – Plus medlemsskab:
Pris: 200 kr. om året.

For dette får man et medlemskab, der giver ret til at stemme ved Årsmødet samt låne flagstænger og flag gratis af Aktiv Faster.
Derudover får man ret til at leje Aktivitetshuset til 50 kr./time. Normal 150 kr./time. (øvrige begrænsninger og krav er omtalt på hjemmesiden)