Lokale Ærespriser

Fasters FlammeForskønnelsesprisen

“Fasters Flamme” er en pris indstiftet af Faster Sogneforening, Faster Seniorklub, Faster Boldklub og Gymnastikforening og Faster Andelskasse.

En flamme er en, der brænder for noget (en ildsjæl), en flamme giver energi, den skinner/lyser op og kan ses langt væk, den giver varme, tænk på bålet eller pejsen som man hygger sig omkring. En flamme kan også være en kærlighed (en man holder af).

Prisen kan gives til en gruppe personer, foreninger, institutioner, virksomheder eller enkeltpersoner, som har ydet en særlig indsats til fremme for Faster sogn. Ved ”til fremme for sognet” menes både, at man gør sognet til et bedre sted at bo og der skabes positiv omtale af sognet. Det kan altså eksempelvis være en forening, som har opstartet nogle nye aktiviteter. En gruppe borgere, der har taget initiativ til et eller andet, eller ham der altid fejer fortovet, for alle på gaden. En person eller en gruppe af personer, som man gerne vil give en særlig tak.

Alle kan foretage en indstilling. Overrækkelse af prisen finder sted i forbindelse med Sportsugen – i år i forbindelse med bildyst d. 15. juni.

En Komite bestående af én repræsentant fra Faster Seniorklub, Aktiv Faster, FBG og Gymnastikforening og Faster Andelskasse udvælger med objektive øjne det forslag, der matcher motiveringen bedst.

Prisen består af et kontant beløb på kr. 3.000 sponseret af Faster Andelskasse samt en gave med inskription fra Faster Seniorklub, Aktiv Faster og FBG, og opslag (med navn og begrundelse for indstilling) i Aktivitetshuset på Byens torv.

Liste over tidligere prismodtagere:

2005 – Søren Bubel

2006 – Otto Gudiksen

2007 – Jens Vestergaard

2008 – Jørgen Madsen

2009 – Inger Marie Kristensen

2010 – Jan Vestergaard

2011 – Poul Junge

2012 – Anne-Kristine Jansen

2013 – Svend-Erik Olesen

2014 – Hanne V. Kristensen

2015 – Merete P. Bilberg

2016 – Jørgen Hindhede

2017 – Dorthe og Hans Olesen

2018 – Kjeld Nørbye Jensen

2019 – Søren Olesen

Læs mere herunder om uddelingerne de enkelte år

Forskønnelsesprisen er indstiftet af Aktiv Faster

Forskønnelsesprisen er en pris, som uddeles til en person, et par, en gruppe eller et firma, som har forskønnet en bolig, en bygning eller et område.

Den skal være en belønning for en indsats, der gør området til et mere attraktivt sted at bo i, at flytte hen til, eller at bevæge sig igennem.

A.    Nybyggeri som f.eks. parcelhuse, landbrug, forretningsbyggeri og industribygninger.
B.    Om- og tilbygninger til eksisterende bygninger
C.    Renovering af eksisterende bygninger
D.    Renovering af haver eller grønne områder
E.    Vedholdende flot vedligeholdt hus eller ejendom

Prisen på kr. 3.000 er sponsoreret af FASTER – Dit selvstændige pengeinstitut og Anlægsgartner K. E. Dyrvig

Så fat derfor pennen, computeren eller telefonen og lad os vide hvem I synes, der skal have prisen i 2021, husk at skrive jeres begrundelse. Send jeres indstilling til Per Hindhede senest søndag d. 6. juni.

Per’s mail er pahindhede@gmail.com

Vi håber, at vi må få rigtig mange henvendelser. Uddelingen vil ske  tirsdag den 15.  juni i forbindelse med bildysten.

Byfornyelsesgruppen består af:

 

Navn Tlf Mail
Per Hindhede 4118 9856 pahindhede@gmail.com
Bente Kaasgaard   mail@skovlygaard.dk
Jan Vestergaard 7217 7740 lillebjergbo@gmail.com

Liste over tidligere prismodtagere:

2019: Gruppen bag Hotelgrunden – Stenhøje Sponsor: Murermester Brian Nielsen og Faster
2018: Fasterkærvej 5, Faster Malene Gosvig og Esben Munk
Sponsor: Lauge Bonde og Faster
2017: Borrisvej 9, Astrup Nadja Budde og Per Kaasgaard
Sponsor: Astrup Smede og Maskinforretning og Faster
2016: Astrupvej 17 Bente og Carl O. Lodahl
Sponsor: Murerfirmaet Jens Kjærgaard og Faster 
2015: Videbækvej 10, Faster Susanne Svingholm og Kristian Pedersen
Sponsor: Ole Christensen Have & Anlæg og Faster
2014: Birkevænget Fasters Børn (Fællesbestyrelsen)
Sponsor: Stensbo Huse og Faster
2013: Fastergaard, Videbækvej Jannie og Ole Christensen
Sponsor: Astrup Tømrer & Snedkerforretning og Faster
2012: Grenevej 1, Astrup Helle og Finn Bilberg
Sponsor: Kjærs Maskinstation og Faster
2011: Egerisvej 1, Faster Ole Pedersen
Sponsor: Kjærs Maskinstation og Faster
2010: Højevej, Astrup Faster Andelsmejeri
Sponsor: Kjærs Maskinstation og Faster
2009: Engvangvej 1, Astrup Birthe og Karsten Madsen
Sponsor: Kjærs Maskinstation og Faster
2008: Højevej, Astrup Astrup Forsamlingshus
Sponsor: Kjærs Maskinstation og Faster

Læs mere herunder om uddelingerne de enkelte år

faas.dk/…kalomraadet/priser/forskoen-2019

Per Hindhede