Kære tilflytter – eller kommende tilflytter.

I Faster Astrup mener vi det alvorligt når vi siger: ”Her er godt at bo og nye borgere skal føle sig velkommen – for det er de.”
Det er en stor beslutning at flytte til et nyt område hvad enten man kommer som boligkøber eller lejer. Hvordan er naboerne, sker der noget, får vi vores drømme indfriet, hvordan bliver man modtaget, er der et aktivt foreningsliv, blot for at nævne nogle af de overvejelser der går forud for en flytning.
Siden her – og de øvrige faner fortæller lidt om hvordan vi i Faster – Astrup har målrettet en strategi således at tilflyttere må få deres drømme og forventninger indfriet.
Strategien går på 3 ben:

Aktiv Faster bliver nævnt i det følgende. Hvad er dette for en størrelse og hvad et dets formål.
Aktiv Faster er en moderne sogneforening. Vi arbejder strategisk med lokalområdets udvikling til gavn for borgerne, foreningslivet og erhvervslivet. Vi arbejder for et værdiskabende landsbysamfund både når det gælder fysiske projekter/arrangementer men også når det vedrører de menneskelige interaktioner.
Aktiv Fasters bestyrelse består af almindelige borgere og repræsentanter for foreningslivet. I praksis er vi en blanding af en traditionel sogneforening og en halbestyrelse. Aktiv Faster står således også for driften af Aktivitetshuset i Astrup. Aktiv Faster er lokalområdets samlede talerør specielt ift. Ringkøbing-Skjern Kommune og øvrige samarbejdspartner.
Læs mere om de enkelte områder ved at klikke herunder:

LokalguiderVelkomstpakkenNetværksdannelse

Aktiv Faster har iværksat et samarbejde med ejendomsmæglerne EDC, Danbolig og Nybolig i Skjern samt EDC, Leobolig og Nybolig i Videbæk om et tilbud som potentielle tilflyttere kan gøre brug af hvis de ønsker et større kendskab til lokalområdet inden de sætter en endelig underskift på en købsaftale. Tilbuddet gælder også lejere med det samme ønske. Efter aftale med ejendomsmægler eller udlejer kontaktes en lokalguide. Du er også velkommen til selv at kontakte en af nedenstående lokalguider for at få udvidet dit kendskab til lokalområdet.

Klik her – og se en lille folder om sognet, hvori du også kan se, hvem du kan kontakte.

Vi har lokalguider med forskellige baggrunde og berøringsflader – du afgør selv hvem der har nemmest ved at give jer den rigtige ”fremvisning i lokalområdet”

  • Helga Hansen: Aktiv senior, Bestyrelsesmedlem i Aktiv Faster, frivillig underviser i EDB, Flyttede til Astrup og byggede nyt hus på Pilevænget.
  • Poul Jensen: Aktiv forældre til børn i Faster Skole, i bestyrelsen for børnehaven og Aktiv Faster, lærer på Tekniskskole.
  • Lilian Graversen: Tilflytter til sognet ultimo 2008. Borgervalgt medlem af Aktiv Faster. Uddannet pædagog og arbejder i Skjern. Årgang 81.
  • Erik Kjærsgård: Aktiv forældre til børn i Faster Skole og Børnehave, i bestyrelsen for Støtteforeningen for Faster Skole og Børnehave, Ungdomstræner fodbold, medlem af Astrup cykelklub, Produktkonsulent hos Vestjyllands Andel, tilflytter til sognet i 2005. Årgang 75.
  • Bente Lodal: Aktiv i arbejdet omkring Astrup forsamlingshus (missionshuset), hvor der er aktiviteter og møder for børn, juniorer, teenager, unge og voksne hver uge. Familie med større børn på: Faster Skole, Gymnasiet i Tarm og efterskolebarn og dermed aktiv i deres fritidsinteresser med bl.a. fodbold lokalt. Selv aktiv i den lokale badmintonklub. Lægesekretær.
  • Jørgen S. Madsen: Landmand, Landdistriktsudvikling, projekter, foreningsliv. Årgang 62

Tilbuddet er ganske gratis og uforpligtende.

Hvorfor dette tilbud:
Mange i lokalområdet har oplevet hvor begejstrede og positivt overraskede folk bliver når de oplever f.eks. Aktivitetshuset, området omkring, Mejeriet, Ejstrupsøerne mm. ”Må man bruge bålhytten og beachvolly uden beregning, – hvor er her pænt og rent, – koster det kun 50 kr/time i hallen, – hvordan får man så mange frivillige, -en meget smuk mejeribygning og dejlig butik” er nogle af de kommentarer der ofte falder når man snakker med nogen som har haft mulighed for en lidt nærmere besigtigelse.

Disse positive indtryk vil Aktiv Faster gerne bruge i fortællingen om hvad lokalområdet har at byde på og hvordan disse tilbud kommer borgerne til gavn. Vores udfordring er nemlig at man ofte skal om ”bag facaden”, væk fra gennemfartsvejen, for at opleve lokalområdets kvaliteter.

I samarbejde med en del foreninger og erhvervsdrivende har Aktiv Faster etableret en Velkomstpakke som alle tilflyttere modtager/rekvirerer. I alt 19 gode tilbud og oplevelser som kommende tilflyttere kan vælge blandt. Aktiv Faster vil i størst muligt omfang forsøge at aflevere disse velkomstpakker men skulle du som tilflytter efter nogle måneder mangle denne velkomstpakke håber vi du vil kontakte en af lokalguiderne.

 

Under udviklingen af vores nye velkomsttiltag har vi haft hjælp fra en mindre tilflytter-referencegruppe. De frembragte ideen om at man som ny borger i et område kunne have behov for en mentorperson eller en form for netværksdannelse. Aktiv Faster vil derfor bidrage til dette i det omfang der er behov. Kontakt en af lokalguiderne eller personer i Aktiv Fasters bestyrelse.

Behovet kunne være relevant for fremmedsprogede, ved enlige forældre med behov for en ”reserve bedstemor”, delebørn som mangler legekammerater, ol.