Faster Sogns Højskole

Faster Sogns HøjskoleHøjskoleudvalgets medlemmer

Højskolens formål er at samle folk i ”den 3. alder” til noget at være fælles om, med gensidig respekt for hinandens tro og holdninger.

Vi mødes i vintermånederne hver anden onsdag i Aktivitetshuset, Birkevænget 31, Astrup pr. Skjern – kl. 14.00.

Efter velkomst og en fællessang er der underholdning i form af foredrag, oplæsning, lysbilleder, rejseoplevelser og lignende.

Det sociale samvær er højt prioriteret, så ca. kl. 15 drikkes der kaffe – medbring selv kop og brød.

For hvert arrangement betales kr. 25,00 inkl. kaffe. (hvis ikke andet er nævnt).

Arrangementerne slutter ca. kl. 16.00.

Program for 2019/2020 – Klik her

helgaingridhansen@gmail.com​

Hans Olesen Birkevænget 9 6128 4304  
Vibeke Petersen Birkevænget 7 9736 4231 vibeke.petersen@dlg.post.dk
Erling Nygaard Pilevænget 72 9736 4098 enkpil@gmail.com
Anni Jansen Egerisvej 9 2575 9004  
Helga Hansen Pilevænget 86 9736 4135 helgaingridhansen@gmail.com