ASTRUP VANDVÆRK – VI LUKKER FOR VANDET

/ / Nyhed

tirsdag den 23/6 kl. 08.00 – 16.00 p.g.a. ledningsarbejder.

Følgende områder er omfattet: hele Astrup, Faster og Ejstrup.

Følgende områder er undtaget: hele Fiskbæk, Videbækvej nord for Hostedhøj, Nørrelundvej, Grenevej, Lundgårdvej 1 – 9, Skjernvej 82 og Lyngvejen.

Bliver arbejdet færdigt i løbet af dagen, vil der naturligvis straks blive lukket op for vandet. Når vi sætter tryk på ledningsnettet (op til 3 bar) kan denne anderledes påvirkning af ledningsnettet medføre, at flere års aflejringer (typisk okker) i ledningsnettet bliver frigjort. Oplever du derfor som forbruger, at vandet er farvet/grumset når du igen åbner for vandhanen – prøv at åbne alle ejendommens vandhaner og lad vandet løbe i 15 min. Er vandet stadig farvet/grumset prøver du igen at åbne for alle vandhaner i 15 min Tjek også lige dine varmtvandshaner – der kunne jo evt. være samlet noget i din varmtvandsbeholder.

De forbrugere som går fri denne gang vil til gengæld en gang til august opleve, at det bliver dem som må undvære vand et stykke tid, idet vi skal have udført yderligere ledningsarbejde.

Har du spørgsmål til ovennævnte, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

ASTRUP VANDVÆRK – kasserer Poul Junge, tlf. 97364312/40424022.