Ekstraordinær generalforsamling i Faster Forsamlingshus

/ / Nyhed

afholdes torsdag den 27/8 2020 kl. 19.00 i husets lille sal med eneste dagsorden:

Tilladelse i.h.t. vedtægtens § 9 til at optage lån større end 50.000 kr. Lånet er alene i f.m. tilbygning og indfries senest 1/10 2021.

FASTER FORSAMLINGSHUS – Bestyrelsen