Astrup Vandværk, generalforsamling

View Calendar

Generalforsamling

 afholdes torsdag den 23. september 2021 kl. 19.00 i

 Aktivitetshuset i Astrup med følgende dagsorden:

 1. valg af dirigent

 2. bestyrelsens beretning

 3. det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse

 4. budget for det kommende år forelægges til godkendelse

 5. valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg er:

                   Martin Pedersen, Fiskbæk

                   Steen Bovtrup, Faster

                   Poul Refstrup, Ejstrup

 6. valg af  reg. revisor/statsaut. revisor – på valg er:

                  Beierholm Holstebro

                  Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

                  Sletten 45, 7500 Holstebro

 7. behandling af indkomne forslag

 8. eventuelt

 Efter generalforsamlingen er vi vært ved smørrebrød

 og kaffe m/tilbehør.

 

Astrup Vandværk A.m.b.A.

Bestyrelsen

TOP