Astrup vandværk

View Calendar

 Generalforsamling afholdes mandag den 14. marts 2022 kl. 19.00 i Aktivitetshuset i Astrup med følgende dagsorden:

valg af dirigent
bestyrelsens beretning
det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse
budget for det kommende år forelægges til godkendelse
valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg er:

    1. Svend Erik Olesen, Astrup og Johannes Kaasgaard, Ejstrup

valg af reg. revisor/statsaut. revisor – på valg er: Beierholm 

    1. Holstebro, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Sletten 45, 7500 Holstebro

behandling af indkomne forslag
eventuelt

Efter generalforsamlingen er vi vært ved smørrebrød og kaffe m/tilbehør.

TOP