Bildyst

View Calendar

Årets bildyst finder sted tirsdag d. 4. juni fra kl. 18:30

Mød op ved skolens P-plads – husk der er mulighed for fællesspisning inden.

Der er taget billeder rundt i sognet og man kører så i bil rundt og finder disse steder – og der vil så være små opgaver eller blot et bogstav til svar-arket.

Senest kl. 20:45 skal man aflevere sin besvarelse og mens resultatet gøres op er der mulighed for at købe kaffe og kage – sodavand og øl.

Pris pr. voksne i bilen er kr. 20 – børn er gratis.

Bildysten er en god mulighed for at komme rundt i sognet og vi opfordrer til at invitere nye tilflyttere med i bilerne – mød bare op, der er ikke krav om tilmelding.

TOP