Faster Seniorklub – generalforsamling

View Calendar

Generalforsamling i Faster Seniorklub – afholdes i Aktivitetshuset i Astrup

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et mindre traktement – tilmelding senest 1. marts på tlf. 6086 3524

Bestyrelsen håber at se rigtig mange af seniorerne.

TOP