Generalforsamling Faster Andelsmejeri

View Calendar
29/03/23 19:00 - 22:00

Der indkaldes til generalforsamling i Faster Andelsmejeri

onsdag den 29. marts kl 19.00 i Aktivitetshuset

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Bestyrelsens beretning

3.   Fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år

4.   Udlodning af overskud

5.   Fastsættelse af kontingent

6.   Forslag fra medlemmerne

7.   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer – på valg er Dennis Jensen, Kennet Christensen og Anne-Kristine Jansen

8.   Valg af revisor – på valg er statsaut. Revisionsselskab Partner, Skjern

9.   evt.

TOP