Generalforsamling i Astrup Vandværk

View Calendar
04/03/20 19:00 - 22:00

Generalforsamling onsdag den 4. marts 2020

 kl. 19.00 i Aktivitetshuset i Astrup med følgende dagsorden:

         1. valg af dirigent                          2. bestyrelsens beretning

          3. det reviderede årsregnskab   4. budget for det kommende år

          5. valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg er:

              Svend Erik Olesen, Astrup og Johannes Kaasgaard, Ejstrup

           6. valg af  reg. revisor/statsaut. Revisor – på valg er:

               Beierholm, Statsaut. Revisionspartnerselskab, 7500 Holstebro

           7. behandling af indkomne forslag       8. eventuelt

Efter generalforsamlingen er vi vært ved et mindre traktement. 

Astrup Vandværk A.m.b.A. Bestyrelsen

TOP