Generalforsamling i Astrup Vandværk

View Calendar
15/03/23 19:00 - 21:00

afholdes onsdag den 15. marts 2023 kl. 19.00 i Aktivitetshuset i Astrup med følgende dagsorden:

   1. valg af dirigent

   2. bestyrelsens beretning

   3. det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse

   4. budget for det kommende år forelægges til godkendelse

   5. valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg er:

       Martin Pedersen, Fiskbæk, Poul Refstrup, Ejstrup og Steen                    Bovtrup, Faster

    6. valg af reg. revisor/statsaut. revisor – på valg er:

        Beierholm Holstebro, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

        Sletten 45, 7500 Holstebro

    7. behandling af indkomne forslag

    8. eventuelt

Efter generalforsamlingen er vi vært ved smørrebrød og kaffe m/tilbehør.

                        Astrup Vandværk A.m.b.A. – Bestyrelsen

TOP