GENERALFORSAMLING I FASTER FORSAMLINGSHUS

View Calendar
27/02/20 18:30 - 22:00

torsdag den 27. februar 2020 kl. 18.30.

Vi begynder med den traditionelle spisning (a 50 kr./kuvert), derefter generalforsamling med dagsorden:

     Valg af dirigent

     Formandens beretning

     Kassereren fremlægger revideret regnskab

     Indkomne forslag

     Valg til bestyrelsen – på valg er:

Kjeld Jensen

Henning Nielsen

Mogens Rasmussen

     Valg af revisor – på valg er:

Hans Olesen

     Forslag til vedtægtsændringer.

     Eventuelt

                                                             Bestyrelsen

Af h.t. spisning er tilmelding nødvendig til Mogens

Rasmussen på tlf. 4143 6815 senest mandag 24/2.

TOP