Faster sogns rundkørsel
/ / Nyhed

Kommunens smukkeste rundkørsel ved Femvejen”

Borgere fra Faster sogn inviteres til fyraftensmøde fredag d 8. November kl. 16 – 17 i Aktivitetshuset. Repræsentanter fra sognet vil omforandre/ genskabe en smuk rundkørsel ved Femvejen.
Rundkørslen skal rømmes for buske og træer. Der skal tilføres nogle læs muldjord, så den bliver 1 meter høj i midten. Der påtænkes plantet ca 20 Rhododendron i midten, og til foråret skal der sås plænegræs, som vi klipper 4-5 gange om året???
Kom med dine ideer ved et lille møde på fredag, så vi kan skabe kommunens smukkeste rundkørsel, fremfor kommunens gr……!
Kom gerne med ideer til at rejse kapital, så vi kan honorere lidt maskinkraft og planter mm.

Vh Aktiv Faster (Per Kjær, Ole Christensen og Kristian Ahle m. fl.)