FASTERS FLAMME 2024

/ / Nyhed

Det er igen tid til at indstille kandidater til Fasters Flamme. Prisen Fasters Flamme er stiftet af Faster Seniorklub, Aktiv Faster, Faster Boldklub og Gymnastikforening samt Faster Oikos. Prisen kan gives til en gruppe perso-ner, foreninger, institutioner, virksomheder eller enkeltpersoner, der har ydet en særlig indsats til fremme for Faster Sogn. Dermed menes både, at man gør sognet til et bedre sted at bo, og at der skabes positiv omtale af sognet. Alle, der er med til at fremme Faster Sogn og er medvirkende til, at det bli-ver et endnu bedre sted at være, kan indstilles til prisen Faster Flamme.

Indstillingsfristen er lørdag den 25. maj i postkassen Birkevænget 20 el-ler på ak.jansen73@gmail.com En repræsentant fra Faster Seniorklub, Ak-tiv Faster, FBG og Faster Oikos vil udpege årets prisvinder.

Overrækkelse af prisen vil finde sted søndag den 2. juni. Prisen består af et kontantbeløb på kr. 3.000 sponseret af Faster Oikos samt en gave med inskription fra de øvrige foreninger. Som tidligere vil der blive hængt en pla-kat op med årets prisvinder i Aktivitetshuset