Flagbande

Flagning koordineres i Astrup af:

Tovholder: Lisbeth og Kr. Ahle

Erling Nygaard, Pilevænget
Helga og Egon Hansen, Pilevænget
Karen og Jens Madsen, Birkevænget
Bodil og Anders Moesgaard, Birkevænget
Emmy og Sv. Aage Kristensen, Pilevænget
Dorthe og Hans Olesen, Birkevænget
Birgitte og Niels Lund

I Faster:

Tove Pedersen

I Ejstrup:

Ernst Kristensen Skovvejen 1

Flagstænger sættes op af:

Ernst Kristensen og Poul Jensen  

TOP