Sponsorudvalg

Sponsorudvalgets arbejde består i at skaffe penge til FBG, som kan bruges til fremme af medlemmer og træners sportslige udvikling.

Du kan støtte FBG via et passivt medlemskab af FBG. Kontingent for passiv medlemskab for 2022 er:

100 kr. /person og 200 kr. for en husstand/par.

Du kan også støtte via FBG Support – her støtter du ved at indbetale 500 kr. pr person – og så inviteres du til spisning og hygge i forbindelse med 2 af vores hjemmekampe i sæsonen. Ekstra spisebillet kan tilkøbes for 100 kr.

Indbetaling kan ske via bankoverførsel 5958 2500126 eller via mobilepay 23966

Annoncer i Sognet Rundt

Annoncepriser:

1/5 del A5 side annonceplads  =  kr. 500,00

2/5 dele A5 side annonceplads = kr. 800,00

Priser for husstandsomdeling i Faster Sogn og Fiskbæk by. (470 stk.)

Hvis du er virksomhed og ønsker at få en flyer husstandsomdelt sammen med Sognet Rundt er prisen kr. 1.500,00 pr. omdeling.

Hvis det er en forening koster det kr. 750,00 pr. omdeling.

Kontakt Hanne Vestergaard på tlf. 2330 4656 hvis du ønsker en omdeling.

Sponsorudvalget

Søren H Olesen
Tlf. 2424 2976
Soren.24242976@gmail.com
Leif Kristensen
Tlf. 4082 4955
lkristensen@live.dk
Billedet kommerSusanne Engberg Broch
Tlf. 4098 4538
susannnebroch@mail.dk