Generalforsamling Faster Forsamlingshus

/ / Nyhed

Alt som det plejer sidste torsdag i februar mødtes en god del borger fra området for at afholde Forsamlingshusets årlige fest aften, generalforsamlingen. Traditionen tror starter vi med en god dansk aftens mad som Mogens stod for.

De 15 fremmødte fik en grundig info om årets gang og drift i huset 2019. Formand og kasser kunne fortælle om et vellykket år med mange investeringer og god opbakning i lokal området. Mange tak for det. Der er kommet nyt service, lydanlæg og fremvisning til stor skærm. Samt et tilsagn fra LAG midler om 95000 kr. til udvidelse af huset. her bliver der stadig arbejdet på at skaffe de sidste midler til at få drømmen til at gå i påfyldeles. Frivillige har malet meget i huset i løbet af 2019.

Så alt i alt går huset med de lange traditioner en stolt fremtid i møde.

Der var egnvalg til de 3 medlemmer af bestyrelsen der var på valg.