Generalforsamling Faster Marie samt info fra fællesbestyrelsen

/ / Nyhed

🌼Generalforsamling i Faster Marie 🌼
❌❌ samt Info fra fællesbestyrelsen ❌❌

❎ TIRSDAG D. 12/10 Kl. 19 ❎

Mød op i projektlokalet på Faster skole.
ALLE i sognet er velkommen😀
Vi er vært med kage samt kaffe/the😀

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om det forgangne år.

2. Regnskabsaflæggelse og fastsætning af kontingent.

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er
Jan Hansen
Kelly Lassen
Jannie Ladekjær Christensen

4. Valg af suppleanter
På valg er
Ann Sinkjær

5. Valg af revisor
På valg er
Svend Vestergård

6. Eventuelt

På vegne af Faster Marie
Jannie L. Christensen

Efter generalforsamlingen vil fællesbestyrelsen for “Fasters Børn” orientere alle interesserede om dialogmødet med børne- familieudvalget, og der vil være mulighed for spørgsmål og dialog. Vi opfordrer meget til, at alle møder op.