Generalforsamling i Faster Andelsmejeri 9. Marts 2022

/ / Nyhed

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Faster Andelsmejeri onsdag den 9. marts kl 19.00 i Aktivitetshuset. 

Dagsorden:

  Valg af dirigent
  Bestyrelsens beretning V/ Dennis E Jensen
  Fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år
  Udlodning af overskud
  Fastsættelse af kontingent
  Forslag fra medlemmerne
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg er Hans Martin Jensen og Birgitte Lund
  Valg af revisor – på valg er statsaut. Revisionsselskab Partner, Skjern
  evt.

Alle er velkomne