GENERALFORSAMLING I FASTER FORSAMLINGSHUS

/ / Nyhed

torsdag den 24. februar 2022 kl. 18.30 i forsamlingshuset.
Vi begynder med den traditionelle spisning (stegt flæsk m/persillesovs og rødbeder), derefter generalforsamling kl. 19.30 med 

DAGSORDEN:
Formandens beretning
Kassereren fremlægger revideret regnskab
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen – på valg er:
Kjeld Jensen
Henning Nielsen
Mogens Rasmussen
Valg af revisor – på valg er:
Hans Olesen
Eventuelt

Bestyrelsen
Af h.t. spisning er tilmelding nødvendig til Mogens Rasmussen på tlf. 4143 6815 senest mandag den 21/2.