Generalforsamling i Faster Forsamlingshus

/ / Nyhed

 

Tirsdag, den 28. februar 2023 kl. 19.30 i forsamlingshuset
med følgende

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen – på valg er:
  – Kjeld Jensen
  – Mogens Rasmussen
  – Henning Nielsen
 6. Valg af revisor – på valg er:
  – Hans Olesen
 7. Eventuelt

  Mvh. Bestyrelsen – Faster Forsamlingshus