GENERALFORSAMLING I FASTER FORSAMLINGSHUS

/ / Nyhed
torsdag den 27. februar 2020 kl. 18.30.
Vi begynder med den traditionelle spisning (a 50 kr./kuvert), derefter generalforsamling med dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren fremlægger revideret regnskab
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen - på valg er:
Kjeld Jensen
Henning Nielsen
Mogens Rasmussen
Valg af revisor – på valg er:
Hans Olesen
Forslag til vedtægtsændringer
Eventuelt

Bestyrelsen
Af h.t. spisning er tilmelding nødvendig til Mogens 
Rasmussen på tlf. 4143 6815 senest mandag 24/2.