Højskole

/ / Nyhed

På grund af tidernes ugunst ser vi os i Faster Sogns Højskole nødsaget til at aflyse alle arrangementer efter Nytår.

Vi ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Udvalget