Fremtidsværksted

+ Fremtidsværksted 2022 (7/1-2023)

Datoen for næste fremtidsværksted er d. 7/1-2023 kl. 9:30- ca. 15:00

Niels Erik Kjærgaard faciliterer igen som tidligere, så det skal nok blive en spændende dag.

Vi vil gerne have en masse mennesker med, og gerne forskellige mennesker i alle aldre, for at få en masse gode ideer fra forskellige vinkler.

Og husk, bare fordi man foreslår noget, er det ikke ensbetydende med at man skal udføre det.

Det er ren brainstorming – og helt gratis.

Håber vi ses…

+ Fremtidsværksted 2014

Fremtidsværksted (mini) 22. februar 2014

Vi afholder et lille mini fremtidsseminar Lørdag d. 22. februar klokken 9.00 serveres der rundstykker for alle, der deltager i dagens fremtidsseminar.

Herefter vil der være introduktion til formiddagens forløb. Det er 3. gang vi afholder denne type af udviklingsforløb.

Kigger vi tilbage på resultaterne af de tidligere afholdte fremtidsværksteder, er det svært at få armene ned. Det første blev afholdt i 1996 og arrangeret af Faster Sogneforening.

Her blev både ny børnehave og Aktivitetshus født som ideer, man gerne ville realisere i fremtiden. I 2007 blev det andet fremtidsværksted afholdt.

Resultaterne herfra er bla. mange afmærkede vandrestier, et mere spændende og brugbart område i Ejstrupsøerne, og ikke mindst restaureringen af Faster Andelsmejeri.

Vi er derfor spændte på hvad dette udviklingsforløb vil bidrage til.

Aktiv Fasters formål er at gøre lokalområdet endnu mere attraktivt og bidrage til værdiskabende tiltag.

For at kunne opfylde dette formål er det til tider nødvendigt, at ”ryste hele posen” og få alle borgenes tanker i spil.

Inden længe vil det være muligt for Astrup- og Ejstrupområdet at søge VE-midler fra vindmøllerne i Ejstrup.

Der er mange hundrede-tusinde kroner, som skal fordeles til gode projekter/ansøgninger.

Det er vores håb, at vi kan lave en samlet/fælles ønskeliste på vegne af hele lokalområdet og som står stærkt ift. nabo områder, der også kan søge.

Aktiv Faster har nogle fastlagte temaer, som vi gerne vil sætte under lup i mindre diskussions-/arbejdsgrupper.

Hvad skal en fælles ønskeliste indeholde til vindmøllepengene?

Hvad er den bedste løsning for hotelgrunden, – og hvad er den næstbedste?

Kan vi tænke kreativt ift. de fastlåste lånemuligheder i et landdistrikt som vores.?

Kan vi selv igangsætte tiltag, som giver en bedre digital infrastruktur i vores lokalområde?

Nyt flot lokale i Mejeriet. Hvilke kreative ideer kan der tænkes ind i dette lokale.?

Fremtiden kræver mere samarbejde mellem lokalområderne – hvor er vores muligheder? Både geografisk og emnemæssigt.

Desuden vil vi også gerne have øvrige ideer på banen, som vil være relevante for udvikling af et attraktivt lokalområde.

Det er vores håb at mange vil tage mod dette tilbud og gøre formiddagen til en ny begyndelse.

Aktiv Faster arrangerer børnepasning (under 10 år) fra 9.30-12.30. Husk at meddele dette ved tilmelding.

Tilmelding på blyant i Byens Torv eller mail: madbak@mail.tele.dk senest d. 19. feb.

+ Fremtidsværksted 2007

Den 24. marts 2007 havde Aktiv Faster og Sogneforeningen inviteret til et Fremtidsværksted. Nogle vil måske huske at et tilsvarende arrangement blev afholdt for 10-12 år siden. En del af “de skibe der dengang blev sat i søen” nyder vi nu godt af – ny børnehave, Aktivitetshuset, ny skov og legeområde.

Formålet med at afholde endnu et fremtidsværksted skyldes ønsket om at fortsat at have “gode kort” på hånden om 10-15 år.

Læs her referaterne fra fremtidsværkstedet

Referat fra formiddagen

Indlæg ved Peter Donslund

På fremtidsværkstedet blev der etableret 6 emnegrupper:

  • Erhverv – erhvervelse af Faster Mejeri, og etablere et center for fornyelse og kulturarv.
  • Marketing – profilering af området. Både lokalt men også i hele Vestjylland.
  • Plejehjem – sikre en fremtid for Faster Plejehjem
  • Byfornyelse – nye bosætningsmuligheder i Astrup.
  • Aktiviteter og foreninger – Nye aktiviteter i Astrup (har f.eks. arrangeret fælles spisning i Aktivitetshuset den 18. august).
  • Natur – rengøring i naturen, stier, mountinbikerute, geocoaching mm.
  • Uddannelse og Børn & ung – tilbud de 13-18 årige.

Læs status de enkelte gruppers arbejde under grupperne:

Erhverv

Marketing

Byfornyelse

Aktiviteter