Fremtidsværksted – Indlæg ved Peter Donslund

Indlæg ved Peter Donslund

 

Landdistriktsudvikling

 1. Lokal Aktions Gruppe (LAG)
 2. Landdistriktspolitik
 3. Projektforslag

 

 1. LAG

Alle kan være medlem

 • Lokale foreninger
 • Virksomheder
 • Organisationer
 • Offentlige myndigheder
 • Borgere

 

Bestyrelsen skal tilstræbes at få ligelig køns- og aldersfordeling og kommer til at bestå af:

 • 1/3 fra offentlige myndigheder
 • 1/3 fra virksomheder
 • 1/3 fra foreninger / borgere

 

 1. april er der stiftende generalforsamling i Række Mølle.

Frem til september skal der udarbejdes strategi.

I oktober skulle der gerne foreligge en landdistriktsplan

 

Lokal udviklingsstrategi omfatter bl.a.

 • hvor vil vi arbejde med udvikling
  • hvordan ser det ud nu
  • hvad er målsætningen
  • hvilke aktiviteter
  • helhedsorientering/integreret udvikling
  • hvordan involveres borgerne
  • hvad er tidsplanen

 

LAG har mulighed for at ansætte en landdistriktskoordinator

 

Projekttyper kunne være indenfor:

 • erhvervsarkitekt (ikke til landbruget)
 • fødevarevirksomhed
 • servicefaciliteter
 • turisme
 • mikrovirksomhed
 • lokale analyser
 • bevaring af natur og kultur
 • fornyelse i lokalsamfund/landsbyer

 

 

 

 

 1. Landdistriktspolitik

 

Det første udkast var ikke godt nok, de skal ”længere op i helikopteren”.

 

Fokus skal være omkring:

 • Solidt fundament i lokalsamfundet
  • Udvide lokalområdet
  • Tænke i større områder
  • Rykke ved traditionerne
 • Fællesskab er en grundpille
 • Identitet og kulturarv
  • Kendetegnet skal være tydeligt
 • Natur og boligmiljø
 • Nytænkning

 

 1. Projekter der er sat i gang

 

 • Undersøgelse af hvordan får vi de der er parate til at flytte til at tage springet
 • Idéudvikling – lad 1000 idéer blomstre, alle idéer samles ind og de sorteres