Fremtidsværksted – referat formiddag

Efter velkomst og fællessang lagde Merethe Juul Thyssen fra Landdistrikternes Fællesråd ud med et indlæg.

LDF er en partipolitisk neutral organisation, som arbejder med landsbydistrikternes udvikling.

Efter en gennemgang af organisationsstrukturen fortalte Merethe om de forskellige tiltag der var sat i værk.

Hun nævnte bl. a. en rullende infostand, landsbyuniversitetet (som tilbyder uddannelse til projektleder), og Infoland.dk, som giver mulighed for at følge med i de aktiviteter der foregår andre steder i kommunen.

Målet for landdistriktprogrammet er, at højne levevilkårene i landdistrikterne, og det er meget vigtigt at inddrage så mange interessegrupper som muligt i planlægningen.

Til slut nævnte Merethe, at der skal oprettes en lokal aktionsgruppe i hver kommune, som skal sørge for at fordele de midler, der er til rådighed for landdistriktsudviklingen.

Herefter havde Per Lunde Lauridsen fra Ringkøbing-Skjern Museum et indlæg.

Efter en kort gennemgang af baggrunden for landsbyernes udvikling kom han ind på de betingelser, der skal opfyldes, for at få folk til at flytte ud i landsbyerne, nu hvor en øget mobilitet gør det muligt at bo i en vis afstand fra arbejdspladsen. Det er især følgende punkter, der er vigtige:

– Det er især åbenhed overfor tilflyttere, og talent, eller evne til at tænke kreativt, der gør det attraktivt at bo i visse områder frem for nogle andre.

– Vi skal være i stand til at gøre vores lokalsamfund synligt overfor mulige tilflyttere ved at markere os positivt.

-Vi skal finde de værdier, som vi gerne vil være kendt for. Det kan f.eks være bygninger med en kulturhistorisk betydning (f. eks. mejeriet), eller landskabet, men også noget så enkelt som masser af forårsblomster i vejkanterne.

-Vi skal tænke over, hvad vi selv udstråler, når vi kommer udenfor lokalsamfundet.