Fasters Flamme – 2011

Alle fortjener prisen, men da vi skulle vælge årets modtager, så var det meget vigtigt for os, at det er én der favner vidt – en, der har gjort en indsats for flere foreninger og på mange områder.

Derfor er årets prismodtager Poul Junge

Poul har på mange områder påvirket sognets udvikling på en meget positiv måde og i den grad været en ildsjæl, grænsebryder og iværksætter i flere forbindelser.

Han har i mange år stået i spidsen for Faster Sogneforening og Traktortræk arrangementer. I forbindelse med Aktivitetshuset var han med i arbejdsgruppen og blev ved med at tro på projektet, tilførte ideer og udførte meget administrativt arbejde i hele processen. Det samme med Mejeriprojektet, hvor han i hele forløbet har været en meget aktiv og værdifuld aktør og senere bestyrelsesmedlem. Han har sørget for meget positiv omtale af projektet og sognet.

Han er aktiv i billard klubben og motorcykel entusiast.

Og ikke mindst har han gennem 23 år som direktør i Andelskassen været et kæmpe aktiv for sognet.

Poul fortjener i den grad Fasters Flamme – sammen med Connie, som har givet ham rum og tid til de krævende poster.

Du har nu valgt at fratræde stillingen som direktør i Andelskassen, men så håber vi, at der bliver endnu mere tid til det frivillige arbejde og din indsats for at videreudvikle og fremføre vores lokalområde.

Tillykke til Poul.

Årets kandidater

Hermed de kandidater, som er blevet indstillet til Fasters Flamme 2011 med klip fra indstillingerne:

 

Karen og Jens Madsen
De har gennem rigtig mange år sat deres positive aftryk i det frivillige arbejde.
De har selv gjort en forskel og sandelig også præget de næste generationer til at gøre det samme. Med godt humør og en frisk bemærkning er de altid i fuld gang. Aldrig hører man dem beklage sig over alt det, de har travlt med. Man kan ikke fremhæve den ene for den anden, for ægte “team-work” er Karen og Jens. De kan hver for sig, men også sammen! Og det til glæde for hele sognet!

 

Karen Madsen
Hun er her, der og alle vegne. Med godt humør og med en evne til at bevare overblikket, sætte i gang og fuldende. Altid med en smittende latter, altid med et “JA, det finder jeg ud af” og altid klar til at tage en tørn. Hun bakker op, hun arbejder med og for hele sognet og hun gør det gerne.

 

Poul Junge
Poul har på mange områder påvirket sognets udvikling på en meget positiv måde og i den grad været en ildsjæl i flere forbindelser. Han er grænsebryder, iværksætter og ildsjæl.
Han har i mange år stået i spidsen for Faster Sogneforening, Traktortræk arrangementer. I forbindelse med Aktivitetshuset var han med i arbejdsgruppen og blev ved med at tro på projektet, tilførte ideer og udførte meget administrativt arbejde i hele processen. Det samme med Mejeriprojektet, hvor han i hele forløbet har været en meget aktiv og værdifuld aktør og senere bestyrelsesmedlem. Han har sørget for meget positiv omtale af projektet og sognet. Og ikke mindst har han gennem alle sine år som direktør i Andelskassen været et kæmpe aktiv for sognet. Dette job har han nu valgt at fratræde, men vi er ikke i tvivl om han fortsat vil bidrage til sognets udvikling.
Poul fortjener i den grad Fasters Flamme – sammen med Connie, som har givet ham rum og tid til de krævende poster.

 

Personalet i Købmandsbutikken
Vi bliver altid mødt med stor venlighed, smil og varme. Man føler sig altid godt tilpas i butikken og vi er sikre på, at deres engagement og udstråling er en stor medvirkende årsag til omsætningsfremgangen.
De er fantastiske til at give os alle den sammenhold, der skal til for at der fortsat kan være indkøbsmuligheder i Faster Sogn.

 

Anne Kristine Jansen
AK har nu i en del år været formand i FBG, er altid til stede under større arrangementer, og er ikke bange for at være tovholder og lægger selv stor indsats i arbejdet. Hun ud over at være aktiv i flere aktiviteter, tager hun også en plads som træner for de små fodbold piger, som hun med stor omsorg får startet godt op til de kommende års udfordringer. Hun er god til at samarbejde på tværs med andre foreninger, og samtidig har FBG stor glæde af hendes indsats, og vi kan være stolte af at FBG er et godt tilbud til idræts aktiviteter.

 

Emmy og Svend Åge Kristensen
Altid siger de, de kan godt lade sig gøre, når man spørger om hjælp. De hjælper alle steder. Aldrig hører man et nej.

 

 

 

 

Årets komitee

Jørgen Madsen fra Aktiv Faster

Bodil Moesgaard fra Seniorklubben

Merete P. Bilberg fra FBG

Svend Vestergaard fra Faster Andelskasse