Dette års prismodtager er Jens Vestergård

 

 

Indstillingen lød sådan:

 

Vi vil gerne indstille Jens Vestergaard som modtager af prisen “Fasters Flamme”.

Jens har gennem mange år – ja, næsten en menneskealder – været en yderst værdifuld ildsjæl for Faster sogn. At ilden fortsat brænder, ses i at Jens er en af initiativtagerne til erhvervelsen af mejeriet. Spændende bliver det at følge dette projekt.

I sine unge år var Jens mangeårig formand for Astrup KFUM og KFUK og som sådan med til at gøre en forskel for mange unge i sognet. Her skal blot nævnes et eksempel – Jens og Ellens hjem dannede i mange år rammen om de unges nytårsaftner.

Senere blev det til en del år i menighedsrådet – også her som formand. Jens evnede samarbejdets kunst og det lykkedes, blandt meget andet, at få et nyt 12-stemmigt orgel (usædvanligt med så stort et orgel til en lille kirke) til Faster Kirke – ikke mindst takket være en ihærdig indsats af Jens. En indsats som vi stadig nyder godt af i Faster Kirke.

De sidste 17 år har Jens, med afsæt i Skjern Byråd, været en særdeles aktiv medspiller for såvel institutioner som foreninger i sognet og rigtig meget er lykkedes fordi Jens har bragt Faster Sogn på landkortet i det politiske system. Dette er sket ved et altid dygtigt og grundigt forarbejde, evnen til at se nye muligheder, vedholdende og ihærdig indsats og ikke mindst ved at mestre forhandlingens og argumentationens kunst.

Jens er en ildsjæl, som både formår selv at bevare gnisten, men som også formår at holde modet og gejsten oppe hos andre, når der opstår problemer. Jens har en utrolig evne til at se muligheder – og gå efter disse også selv om det koster masse af arbejde.
Jens er et beskedent menneske som ikke skilter med de ting som er lykkedes ved hans indsats. Vi er sikre på at det drejer sig om rigtig mange ting som har gavnet vort sogn. Derfor fortjener han at blive ”Fasters Flamme 2007”.

 

Tillykke til Jens.


Årets kandidater


Birthe Larsen, Astrup Købmandshandel

Hun er altid imødekommende og åben overfor nye ideer. Der er en fantastiks god stemning hos købmanden.

 

Christa Vestergård

Sørger altid for, at sognet bliver nævnt i medierne. Er godt til at hjælpe andre med at få noget skrevet til avisen eller hjemmesiden. Hun udviser ivrighed/engagement for sognet.

 

Svend Erik Olesen

Engagement i “det daglige arbejde” – ungdomstræner og seniortræner både lokalt og regionalt, som skuespiller, som igangsætter af nye aktiviteter. En hyggelig og munter person, der gør hverdagen meget sjovere.

 

Rengøringsbanden

Udfører et kæmpe frivilligt arbejde i Aktivitetshuset. Ud over at vi som brugere nyder godt af bandens arbejde, betyder deres indsats også en økonomisk gevinst for Aktiv Faster.

 

Niels Boel Olesen

Hjælper stille og roligt med store og små opgaver uden at skelne mellem foreningerne i sognet. Han er glad og hjælpsom og får ordnet mange ting. Niels har også været fodboldtræner og med i FBG’s sponsorudvalg.

 

Jens Vestergård

Jens har gennem mange år – ja, næsten en menneskealder – været en yderst værdifuld ildsjæl for Faster sogn. At ilden fortsat brænder, ses i at Jens er en af initiativtagerne til erhvervelsen af mejeriet. Været formand for Astrup KFUM og KFUK. Med i Menighedsrådet også som formand. 17 år i Skjern Byråd. Når Jens siger noget bliver der lyttet.

 

Karen Madsen

Har været formand i æ-binde-laug i 10 år og med i arbejdsgruppen til Plejehjemmet. Karen er aktiv omkring Aktivitetshuset og med i 3 bander. Karen siger aldrig nej, når der er brug for en hjælpende hånd.

 

Hardy Jensen

Har omdannet et af sognets sorte pletter til en oase. Har i mange år stået på de skrå brædder til dilettant i Faster Forsamlingshus. Han yder en stor indsats for at holde Faster Forsamlingshus i gang med hensyn til udlejninger. Han er en person der med sit gode smittende humør er med til at sætte liv i sognet.

 

 

Årets komitee


Trudy Hessels fra Aktiv Faster

Ejvind Kristensen fra Seniorklubben

Merete P. Bilberg fra FBG

Poul Junge fra Faster Andelskasse