Alle fortjener prisen, men da vi skulle vælge årets modtager, så var det meget vigtigt for os, at det er én der favner vidt – en, der har gjort en indsats for flere foreninger og på mange områder.

Derfor er årets prismodtager Anne Kristine Jansen

Anne Kristine har i mange år været formand for FBG og nu også i bestyrelsen for Faster Andelsmejeri.

Anne Kristine koncentrere sig ikke kun og de ledelsesmæssige opgaver, hun er i den grad involveret i mange praktiske gøremål. Træner/leder, kaffeservering på stadion, maling i Mejeriet, tovholder på store arrangementer i Aktivitetshuset for blot at nævne nogen.

Hun har i øvrigt også været træner for nogle af de nuværende herre-senior spillere, hvilket vidner om et årelangt engagement.

Hun brænder for det frivillige arbejde og er altid parat til at give en hånd med i store såvel som små projekter.
Som næstformand i Foreningssamvirket yder Anne Kristine også et stort stykke arbejde for andre lokalområder og som sparring til det politiske kulturliv. Anne Kristine er altid positiv og en god medspiller i alle udfordringer.

Hun lyser op med sit glade smil og smittende humør – men også effektivt og myndigt, ingen slinger.

Tillykke til Anne Kristine.

 

Årets kandidater

Hermed de kandidater, som er blevet indstillet til Fasters Flamme 2012 med klip fra indstillingerne:

 

Poul Jensen
Poul lagde et stort arbejde i Sognefesterne. Han er medlem af fællesbestyrelsen, hvor han har ydet en stor indsats. Han tager her efter fællesbestyrelsen fat på bestyrelsesarbejdet i Aktiv faster. Lagde et kæmpe arbejde og kreativitet i Pengeyngel-projektet for Mejeriet. Han er aktiv som træner – senest med 2 gymnastikhold. Altid glad og smilende med et afsmittende humør og engagement. Imødekommende og siger aldrig nej.

 

Helga Hansen
Helga Hansen er en af de mange aktive borgere i Faster sogn, som fortjener titlen, som Fasters Flamme. Altid klar med gode ideer. Altid klar til at gå foran, når der skal ske noget til gavn for lokalsamfundet. Helga er medlem af Aktiv Fasters bestyrelse og et stort aktiv ifb. med mange opgaver i vores lokalområde. Den kommende vintersæson har hun sagt ja til at undervise lokale ældre i anvendelse af EDB. Helga er meget aktiv og med et stort smil er hun klar til nye opgaver.

 

Anne Kristine Jansen
Anne Kirstine gør en kæmpe indsats som formand i FBG. Anne Kristine er altid fuld af et godt og smittende humør. Hun har altid gang i nye ideer, og med sin engagerede tilgang er hun god til at få andre med sig. Hun tager altid gerne en ekstra tørn, og har været drivkraften i flere store fester i Aktivitetshuset. Derudover er hun aktiv fodboldtræner, og hun tager tjansen i forplejningen når det er nødvendigt. Senest er hun kommet med i Mejeriets bestyrelse – Kort sagt, Anne Kirstine er altid med hvor der sker noget, på den gode og engagerede måde.

 

Nanna Olesen
Nanna er altid så hjælpsom og smilende, og er ikke sådan at slå ud. Altid i godt humør, spørger man om noget hjælper hun altid, og skaffer gerne hjem, hvis der er noget hun ikke har i butikken.

 

 

Årets komitee

Jan Kirkensgaard fra Faster Andelskasse

Jørgen Madsen fra Aktiv Faster

Bodil Moesgaard fra Seniorklubben

Merete P. Bilberg fra FBG