Fasters Flamme – 2021

Fasters Flamme blev i år tildelt:
Anna-Mette Jacobsen.

Begrundelsen for at det blev Anna-Mette der løb med hæderen skal bl.a. findes i hendes store indsats i bestyrelser for flere af sognets foreninger.

Anna-Mette har i årevis med stor flid passet flere poster i FBG. I mange år har hun siddet som kasserer og holdt godt styr på regnskaberne, nu virker hun som formand.

Men det er ikke kun i FBG at Anna-Mette er et stort aktiv, hun har bl.a. også siddet i bestyrelsen for Købmanden og Andelskassen og hun hjælper gerne til når der skal være fest, arrangementer eller arbejdsdag, og man får altid et smil og et ja, når man spørger om hjælp. Har hun først sagt ja til at deltage, så gør hun det helhjertet.

Men Anna-Mette er ikke kun frivillig i foreninger i sognet, hun er også den der bekymrer sig om sine naboer og sørger for at alle bliver set og hørt.

Stort tillykke med hæderen som Fasters Flamme 2021.