Møderække uge 43.

/ / Nyhed

Hej alle i Faster Sogn!

Som det også står i Kirkebladet, så er der møderække i Astrup Forsamlingshus mandag – fredag i uge 43, kl 19.30.
De 2 første aftner taler stud. Teol. Lars Jensen.
De sidste 3 aftner vil tidligere forstander på Sædding Efterskole, Peder Toft tale over Daniels Bog.
Hvis du kunne tænke dig at få besøg af f.eks Peder Toft, kan du henvende dig til Orla Pedersen på 61 68 79 33. Kom og vær med!!

Arr. Luthersk Mission, Astrup.