Opfølgning på Fremtidsværksted Lørdag den 17. nov. Kl. 9.30 i Aktivitetshuset

/ / Nyhed

De 6 arbejdsgrupper har tænkt nogle flere tanker inden for deres område, og vil gerne dele dem med dig, så kom og hør en kort afrapportering fra arbejdsgrupperne!

09.30 Kaffe og rundstykker

Gruppernes fremlæggelse: 10 minutters fremlæggelse og 5 minutter til kommentarer

09.50 Gruppe 1: Infrastruktur (Fiber til alle, cykelstier, infotavle, sognebus, Byens bil, fodgængerfelt v. Købmand)

10.05 Gruppe 2: Udvidelse af Aktivitetshuset (Fitness, køkken, Unge-Senior ”hænge-ud”, kreative fag, festlokaler, udvide gymnastiksal)

10.20 Gruppe 3: Byfornyelse (pyntning, badesø, rundkørsel, orangeri/torvet, boliger, voliere)

10.35 Gruppe 4: ”Den gyldne Banan”:  (klyngesamfund/samarbejde mellem nabosogne)

10.50 Gruppe 5: Markedsføring/branding (video, Landsbysekretær, fundraiser, velkomstpakke/rundvisning/indslusning)

11.05 Gruppe 6: Her og Nu (kvindeklub, mandeklub, Running Dinner, klippe-kort for voksne, ressourcebank, temafest, senior/ungeudvalg, Ejstrupsøerne, bueskydning, naturfaciliteter, Fremtidsværksted for unge)

11.20 Den videre proces ved Svend Erik.

11.30 Tak for indsatsen til alle!!

 

Alle er velkomne, også de som ikke deltog i første del af Fremtidsværkstedet den 3. nov.. Og det er selvfølgelig også stadig muligt at skifte gruppe, eller at melde fra overfor videre deltagelse efter det lille møde lørdag den 17. nov. Men vi håber selvfølgelig, så mange som muligt vil arbejde videre med alle de fantastiske ideer, som kom frem på første del af Fremtidsværkstedet.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Svend Erik Olesen 24274376

Mads Astrup Madsen 29663869

Kristian Ahle 21754374

Helle Bilberg 30286898