Rundkørslen ved Femvejen
/ / Nyhed

Tak for et fint fremmøde fredag d. 8. november angående opgradering af vores rundkørsel.

Arbejdsgruppen har fredag d. 15. november haft et møde med
kommunens repræsentant på området. Vi er kommet frem til flg. aftale:

1. Der plantes et pænt, højt, slankt, egetræ i midten (Egerisvej)
2. Der plantes 15 – 20 rododendron rundt om som ”lagkager” i 5 farver.
3. Der sås græs i stykket udenom rododendron beddet.
4. Nedlæggelse af piksten/ fliser omkring de 5 skilte (ensretning)
5. Nærmeste nabo, Vivi, vil forestå græs klipning de første (mange) år!
6. Forslag om lys er foreløbigt droppet – lovligt lysanlæg via Forsyningen vil koste 60 – 100.000 kr!
7. Vi forsøger at skaffe muld fra Nr Vium mejeri.
8. Arbejdet udføres hurtigst muligt – når vi har kommunens godkendelse.
9. Græs-såning sker til foråret.
10. Rundkørslen skal være mindst 1 m højere på midten.

Vh Arbejdsgruppen under Aktiv Faster