Så er ansøgningen til bredbåndspuljen afsendt…

/ / Nyhed

Nu er al forarbejdet gjort, og ansøgningen til bredbåndspuljen er sendt ind, så nu krydser vi fingre.

Det har været et kæmpe puslespil, men det giver virkelig stor tilfredsstillelse, når 129 husstande ud af 147 bakker op og siger ja tak.
Tak for det!!

Vi har lavet en partnerskabsaftale med RAH Fiberbredbånd A/S, som vil blive udbyderen hvis projektet bliver godkendt.
RAH havde den klart bedste pris, og udover det vægter de også højt at få så mange som muligt med, også de ikke tilskudsberettigede.

Nu kan vi ikke gøre andet end at vente, indtil vi får besked fra Energistyrelsen senest medio December.

Alt er finjusteret max, og pga. den høje egenbetaling og gode tilslutning, vurderes det at vi ligger ret godt – så vi håber at det lykkes.

Med venlig hilsen
Bredbåndsudvalget – Faster Bredbånd
(Tine, Karina, Poul Erik, Poul, Finn & Vivi)