Så skal vi også have bredbånd på landet :)

/ / Nyhed

Energistyrelsen har nu givet tilsagn om tilskud til vores projekt i ”Faster Bredbånd”.
Så i løbet af næste år vil RAH få gravet fiber ud på landet – et projekt til ca. 4,5 mio kr. er en realitet. Det er så godt for vores område og vi glæder os allerede!

Tak til alle jer der har brugt tid og energi på at indsamle fuldmagter og for positiv opbakning!
Nu vil vi gå på juleferie og så tager vi fat i planlægningen efter nytår.

Glædelig jul til alle!

Med venlig hilsen
”Faster Bredbånd”