Sognearkivet

/ / Nyhed

Ændring af åbningstid
Sognearkivets ordinære møde den 4. december 2023 er på grund af indtrufne omstændigheder flyttet til,
mandag den 11. december 2023, i tiden fra kl.14:00 til 16:00.