Uddeling af midler fra Sædding Hede Vindenergi

/ / Nyhed

I henhold til VVM-redegørelsen, uddeles kr. 100.000,00 fra Sædding Hede Vindenergi årligt i 10 år.
Uddeling af midler fra Sædding Hede Vindenergi, har til formål at lade vindenergien bidrage positivt til området, der berøres af vindmøllerne.
Der uddeles kr. 30.000,00 til Astrup området og kr. 70.000,00 til Rækker Mølle området.
Midlerne må ikke uddeles til offentlige institutioner, og private virksomheder, herunder A/S, I/S og ApS.
4/7 af midlerne, uddeles til foreninger med størstedelen af medlemmer under 25 år.
3/7 af midlerne, uddeles til foreninger med størstedelen af medlemmer over 25 år.
Skriftlig ansøgning sendes til Sædding Hede Vindenergi, v/Jens Henrik Risager på mail:
SHVindenergi@gmail.com
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektet der søges midler til samt kontonummer og navn på den underskriftsberettigede medlem i foreningen.
Ansøgningen skal være Sædding Hede Vindenergi i hænde senest den 1. december 2020 kl. 24.00.
Midlerne uddeles i løbet af december 2020
På vegne af
Sædding Hede Vindenergi