Valg til Faster Marie

/ / Nyhed

Valg til Faster Marie’s bestyrelse

Nu er muligheden for at komme i bestyrelsen for Faster Marie, hvis hovedformål er at gøre det til en ekstra god oplevelse for vores/ sognets børn at gå i skole, børnehave og vuggestue. Og herigennem støtte udviklingen i vores lokalområde til gavn og glæde for alle.

I år skal der vælges tre medlemmer og to suppleanter. Fra den nuværende bestyrelse er Nicholine og Louise på valg – og de modtager genvalg. Pauline modtager ikke genvalg.

I bestyrelsen arrangerer vi minimum to årlige begivenheder, ydermere står vi for indsamling af pap og papir. Overskuddet herfra går til at forsøde hverdagen for børnene i skole, børnehave og vuggestue.

Vi har blandt andet givet til:
Maker space (på skolen)
’Magformers’ – byggesæt
Møbler
Spil
Busture og udflugter
Multibanen og legeredskaber

Hvis du ønsker at stille op som kandidat, skal du opstille senest d. 4 juni 2020. Du kan blive opstillet til valget ved at sende en mail til Kelly klassen@live.dk så kommer du med på listen over kandidater.

Du stiller op for en 2-årig periode. Listen over opstillede kandidater bliver delt på min institution, AULA, og faas.dk

Kampvalg/fredsvalg

Er der opstillet flere kandidater, end vi skal bruge, bliver den egentlige afstemning sat i gang. Er der kun opstillet det antal kandidater, der skal vælges, kan det inden den 8. juni 2020 aftales, at valget afvikles som et såkaldt fredsvalg. Dette kræver ikke afstemning, men at kandidaterne kan opnå enighed om, hvem der skal være repræsentanter og suppleanter.

Ved eventuelle spørgsmål kan du kontakte enten Kelly (24207358), Louise (24987186) eller Nicholine (22885846).