Valg til menighedsrådet.

/ / Nyhed

Tirsdag den 15.september kl.19 i kirkehuset, er der valg til menighedsrådet. Som det ser ud, lige nu, er der en rigtig fin kandidatliste. Det udlukker ikke at der kan komme flere til. Er man selv kandidat eller har en kandidat der ikke fysisk kan møde op skal der udfyldes en fuldmagt, som kan afhentes ved Kristen Højbo Jansen tlf.22744315.

Hvis vi bliver flere end kirkehuset må rumme, her under coronaen, trækker vi over i kirken.

Mød op og vær med til at sætte det nye menighedsråd.

Hilsen menighedsrådet.