Årsmøde Fasters Børn

View Calendar
17/04/18 19:00 - 21:00
Aktivitetshuset
Address: Birkevænget 31, 6900 Skjern, Danmark

Faster Marie og Fasters Børn inviterer til årsmøde tirsdag den 17. april kl. 19.00 i Aktivitetshuset i Astrup.

Program
– Velkomst
– Valg af mødeleder

– Faster Maries årsmøde
1. Beretning om det forløbne år.
2. Regnskabsaflæggelse og fastsættelse af kontingent
3. Evt. forslag fra bestyrelse og medlemmer
– Vedtægtsændringer
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

– Fasters Børns årsmøde
– Årsberetning
– Valg til fællesbestyrelsen
– Kaffe
– Evt.
– Afslutning

TOP