AFLYST – Cykelklubben – generalforsamling

View Calendar
16/03/20 20:15 - 21:30
Aktivitetshuset
Address: Birkevænget 31, 6900 Skjern, Danmark

Astrup Cykelklub Generalforsamling 2020

Aktivitetshus

March 16, 2020 20:15

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens aktivitet i det forløbne år ved formanden

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab ved kasseren

4. Hvordan skal sæsonen 2020 forløbe?

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg til bestyrelsen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Der vil sideløbende med fremlæggelserne blive serveret kaffe og kage.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

TOP