Generalforsamling Astrup Vandværk

View Calendar

afholdes torsdag den 5. april 2018 kl. 19.00 i Aktivitetshuset i Astrup med følgende dagsorden:

1) valg af dirigent

2) bestyrelsens beretning

3) det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse

4) budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5) valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:

Johannes Kaasgaard, Ejstrup

Svend Erik Olesen, Astrup

6) valg af reg. revisor/statsaut. revisor – på valg er:

Beierholm Holstebro

Statsaut. Revisionspartnerselskab

Sletten 45, 7500 Holstebro

7) behandling af indkomne forslag

8) eventuelt

Efter generalforsamlingen er vi vært ved smørrebrød og kaffe m/tilbehør.

 

Astrup Vandværk A.m.b.A.

Bestyrelsen

TOP